Ontdek met deze meeslepende ervaring de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, de opkomst van het nazisme en de concentratie- en vernietigingskampen vanuit het oogpunt van zij die zich hebben verzet. Tussen de propagandatoespraken, de arrestaties, het Gestapo-kantoor, de treinwagon naar het ondenkbare en de gruwel van de kampen door, volgt het bezoek stap voor stap het onmenselijke traject van de mensen die door het naziregime werden gedeporteerd. Tijdens een parcours waarin projecties, geluidsfragmenten, simulaties en getuigenissen elkaar opvolgen, confronteert het bezoek ons met de huidige realiteit en vraagt het: wat kunnen we vandaag doen en hoe kunnen we ons vandaag VERZETTEN?

Contact

Reserveer je bezoek

 • Place Xavier Neujean 22, 4000 Luik
 • 04 230 70 50

Aanvraagformulier reservering

Weekends  Weekdagen 

In het Nederlands of artikel 27: neem dan contact op met reservation@citemiroir.be of 04/230 70 50.

Een multimediatraject in zes delen

Een multimediatraject in zes delen

1918-1933 / 1933-1940
De Tweede Wereldoorlog is aan de gang

De Eerste Wereldoorlog, het Verslag van Versailles, de opkomst van het nazisme, de situatie in Duitsland, Mein Kampf, de repressie en de anti-joodse wetten, de Hitlerjeugd, staatseuthanasie.

1939-1945
De deportatie, de concentratiekampen en de vernietigingscentra. Één eindbestemming: de dood!

Er zijn honderden kampen opgezet waar iedereen terechtkwam die niet aan de "criteria" van de nazi\'s voldeed. Er zijn tien miljoen slachtoffers gedeporteerd op basis van hun ideeën, hun engagement, hun geloof, hun levenswijze of het feit dat ze deel uitmaakten van de ene of andere gemeenschap.

De complexiteit van het nazisysteem
Hoe is dat alles mogelijk geweest?

Als we de schrikwekkende administratieve en logistieke doeltreffendheid, een blinde bureaucratie en de obsessie om te onderwerpen en te vernietigen ter zijde schuiven, blijft de vraag bestaan: wie is hiervoor verantwoordelijk?

De grijze zone
En ik?

Sinds mensenheugenis zijn er altijd beulen geweest en slachtoffers, mensen die toekeken en anderen die verzet boden... En allemaal zijn het gewoon mensen. Toch zijn dit geen onveranderlijke begrippen: ze vermengen zich met elkaar en evolueren al naargelang de blik die je erop werpt. Dit deel richt zich rechtstreeks tot de bezoeker en stelt hem/haar de vraag: wat wekt onze verontwaardiging op en wat drijft ons er als burgers toe om daar tegenop te komen?

Het leven na de kampen
En de getuigenissen!

Zij hebben ervoor gekozen om te vertellen. Dankzij die mensen die de "Herinneringen doorgeven", begrijpen we hoe belangrijk het is om die Herinneringen te laten verder leven.

Hoe kunnen we ons verzetten?
Door de mechanismes te doorzien die leiden tot angst, haat en uitsluiting.

Ook vandaag nog gebeuren rondom ons en in de wereld al te veel dingen die onaanvaardbaar zijn. En jij? Blijf je een toeschouwer? Of ga je een rol spelen, zie je het onrecht en klaag je de gevaren aan die onze vrijheden bedreigen?

Bezoek de tentoonstelling in La Cité Miroir (Luik)

  • Place Xavier Neujean 22 - 4000 Luik
  • Voor iedereen vanaf 11 jaar
   en voor schoolgroepen vanaf het zesde leerjaar
   (Capaciteit van de tentoonstelling: 11-15 jaar [25 pers.] | vanaf 15 jaar [20 pers.])
  • € 7 (Volwassenen)
  • € 5 (< 26 jaar / Senioren / Fed+ kaart / Werkzoekenden / Andersvaliden)
  • € 1,25 (Artikel 27)
  • 1 begeleider per groep van 15 personen
  • Gratis toegang voor de leden van Les Territoires de la Mémoire asbl, wie een kaart van het Waals Gewest, een Carte Prof, een Educpass ou Lerarenkaart heeft en elke eerste zondag van de maand.
  • Er is gratis transport mogelijk voor de scholen van de gemeenten, provincies en instellingen die lid zijn van het Réseau Territoires de la Mémoire. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen.
  • Van maandag tot vrijdag: van 9 u. tot 16 u. (laatste toegang)
  • Zaterdag en de zondag: van 10 u. tot 16 u. (laatste toegang)
  • In juli en augustus: van 10 u. tot 16 u. (gesloten op zondag)
  • Controleer de sluitingsdagen op de website van La Cité Miroir
  • 1.45 u. – groepen, animatie inbegrepen. (fr)
   (aankomst 15 min. op voorhand, alleen op reservering).
  • 1 uur – particulieren en gezinnen, zonder animatie. (nl)
   (we raden aan om te reserveren, zeker tijdens het schooljaar)
  • 1.30 u. – particulieren en gezinnen, met animatie (fr)
   (alleen op reservering, mits er beschikbare plaatsen zijn)
  • Toegankelijk voor mensen met een verminderde mobiliteit
 • 's Middags ben je welkom in het restaurant L’Escale. Voor groepen is er bovendien een wachtruimte voorzien. Inlichtingen: +32 (0)4 230 70 62

Informatie en de reserveringen:

Aanvraagformulier reservering

Weekends  Weekdagen 

In het Nederlands of artikel 27: neem dan contact op met reservation@citemiroir.be of 04/230 70 50.

Tijdelijke covid-maatregelen: zie het huidige opvangprotocol.


Logo Fédération Wallonie-Bruxelles Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Ministère de l'Education et Ministère de l'Egalité des Chances.

Bereid je bezoek voor (fr)

Met deze pedagogische dossiers kunnen educatieve relaiscentra een bezoek aan Les Territoires de la Mémoire voorbereiden en alvast de onderwerpen bespreken die essentieel zijn om de tentoonstelling “Dit nooit meer! Bezoek aan de nazikampen om vandaag weerstand te bieden” te begrijpen.

Dit bezoek is een eerste stap in het laten verder leven van de Herinneringen… Wie daar nog dieper op in wil gaan, vindt meer informatie in de George Orwell bibliotheek.

Combineer je bezoek